KAZAKİSTAN ve KIRGIZİSTAN (2-8 Mayıs 2023) (Facebook paylaşımı)

Yolumuz Orta Asya’nın görkemli coğrafyasından geçiyor. Kazakistan’da başlayan Tiyenşan Dağları, Kırgızistan Aladağları olarak devam ediyor. İpek Yolu’ndan, göçebe kültürünü de izleyerek Issık Gölü’ne kadar devam ediyoruz. Kulağımızda Manas Destanı, Kutadgu […]